Štipendije, delovna praksa in vajeništvo
Logo

Štipendije, delovna praksa in vajeništvo

Štipendije za študente in dijake

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje dijakov in študentov ter delodajalcev, ki si na tak način zagotovijo perspektiven kader. Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, prednost le-teh pa je tudi v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Adria Mobil ravno z namenom zagotavljanja dolgoročnih kadrovskih potreb že vrsto let podeljuje kadrovske štipendije dijakom tehničnih poklicev. Štipendiramo torej poklice lesnih, elektro in strojnih smeri, predvsem za delo v neposredni proizvodnji, s kariernim razvojem pa omogočamo napredovanje na področja tehnologije, kakovosti in razvoja.

Informacije o štipendiranju: bernarda.bevc@adria-mobil.si; tel. št. 07 39 37 211 (Bernarda Bevc Bukovec).

Delovna praksa

Delovna praksa je za dijaka oziroma študenta prvi stik z delovnim okoljem. V Adrii Mobil izvajamo delovne prakse za tehnične in naravoslovne smeri različnih smeri in stopenj. Praktikanti prakso opravljajo pod vodstvom usposobljenega mentorja. Z izvajanjem prakse omogočamo pridobljeno znanje uporabiti  in preizkusiti v praksi  ter prepoznavati kandidate za zaposlitev.  Študentje imajo tudi možnost pisanja diplomskih nalog s konkretnimi tematikami iz podjetja.

Informacije o opravljanju delovne prakse oz. diplomske naloge v Adrii Mobil ter oddaja vlog: bernarda.bevc@adria-mobil.si; tel. št.: 07 39 37 211 (Bernarda Bevc Bukovec).

Vajeništvo

Vajeništvo je ena od oblik srednjega poklicnega izobraževanja, ki je enakovreden klasičnemu programu, kjer dijak/vajenec pridobi znanja in spretnosti, ki so bodisi potrebna za opravljanje poklica bodisi za nadaljnje izobraževanje. Vajenec se približno polovico časa izobražuje v šoli in polovico časa na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu. Tudi v Adrii Mobil izvajamo program vajeništva, ki ga ocenjujemo kot dodano vrednost pri prepoznavi primernih kandidatov za kasnejšo zaposlitev, na operativni ravni pa kot izredno pozitivno izkušnjo tako na strani vajenca kot podjetja.  Namreč, vajenci v podjetju vidijo in tudi sami izkusijo, kaj dela nekdo, ki opravlja izbrani poklic ter na ta način dobijo prvi vpogled v delovni proces, katerega del bodo po zaključku šolanja morda postali tudi sami, po drugi plati pa podjetje spozna vajenca, njegove potenciale in kompetence, kar posledično pomeni lažji prehod v zaposlitev, boljšo usposobljenost glede na potrebe delodajalca hitrejšo obravnavo in lažjo razporeditev kandidatov, ki so opravili vajeništvo v podjetju, na razpisana prosta delovna mesta.

Vajeniški učni  programi v Adrii Mobil:

  • mizar, 

  • strojni mehanik,      

  • mehatronik operater, 

  • elektrikar. 

Informacije o vajeništvu v Adrii Mobil in oddaja vlog: alojz.gorse@adria-mobil.si; tel. št.: 07 39 37 274 (Alojz Gorše).

Več o vajeništvu:  Vajeništvo (gzs.si)

Zakaj je Adria Mobil prava zaposlitvena izbira
Poklici v družbi Adria Mobil, d. o. o.
Prosta delovna mesta
Impressum Pravno obvestilo Piškotki Garancija Adria Zemljevid strani
Copyright @ 2023 Adria Mobil d.o.o.