Zaposlovanje
Logo

Zaposlovanje

Eden ključnih dejavnikov uspeha tako v podjetju kot tudi v skupini Adria Mobil so zaposleni, ki z visoko stopnjo zavzetosti, odgovornosti in agilnosti definirajo organizacijsko kulturo, ki podpira učinkovito doseganje zastavljenih strateških ciljev podjetja. Med pomembnejše vidike ravnanja z ljudmi sodijo jasno definirana politika zaposlovanja, nenehna skrb za razvoj in izobraževanje zaposlenih, vzpostavljen sistem nagrajevanja in napredovanja, spremljanje zadovoljstva in zavzetosti, skrb za varnost in zdravje pri delu ter nenazadnje usklajevanje družinskega in poslovnega življenja (v podjetju imamo polni certifikat Družini prijazno podjetje).

Velik poudarek je tudi na odprti komunikaciji med in z zaposlenimi, s ciljem optimalnega prenosa informacij, nagrajevanja inovativnosti, zagotavljanja potrebnih znanj, veščin in kompetenc ter razvoja pozitivne in ciljno usmerjene organizacijske kulture.

Ena izmed konkurenčnih prednosti in velik kapital podjetja je tudi lastna baza kandidatov, iz katere izbiramo najprimernejše kandidate za  razpisana delovna mesta. Pogodbo o zaposlitvi tako sklepamo neposredno z izbranimi kandidati.

Zakaj je Adria Mobil prava zaposlitvena izbira
Štipendije, delovna praksa in vajeništvo
Poklici v družbi Adria Mobil, d. o. o.
Prosta delovna mesta
Impressum Pravno obvestilo Piškotki Garancija Adria Zemljevid strani
Copyright @ 2023 Adria Mobil d.o.o.