Predstavitev podjetja

O družbi Adria Mobil

Predstavitev podjetja

Začetki podjetja Adria Mobil, enega vodilnih evropskih proizvajalcev prikolic, avtodomov in mobilnih hišic, segajo v leto 1965, ko so v Novem mestu izdelali prvo prikolico, imenovano Adria 375. Prvo prikolico so izvozili in prodali na Švedsko, kar je mogoče razumeti kot enega od kazalnikov uspeha, ki ga Adrijini izdelki vse od takrat beležijo na evropskih trgih.

Ključni dejavniki uspeha podjetja Adria Mobil so predvsem obsežno znanje in izkušnje na področju razvoja, proizvodnje in trženja prikolic, avtodomov in mobilnih hiš. Podjetje s ponudbo cele palete storitev, nenehnimi inovaciji in prilagajanjem izdelkov potrebam kupcev ohranja konkurenčno prednost, Adrijina blagovna znamka pa je med najbolj prepoznavnimi in priljubljenimi na evropskem trgu karavaninga.

Kakovost, inovativnost in izkušnje so del vseh izdelkov Adria Mobil, ki ponujajo neskončno možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Spoznajte jih tudi sami!

Adria Mobil – življenje v gibanju.

Vodstvo

Podjetje Adria Mobil, d. o. o. predstavlja ga. Sonja Gole, generalna direktorica


Izvršni direktorji:

G. Matjaž Marovt

Izvršni direktor industrijskega področja

G. Matjaž Grm

Izvršni direktor sektorja Prodaja in trženje

G. Marko Lekše

Izvršni direktor sektorja Nabava

Ga. Mira Šetina

Izvršna direktorica sektorja Kontroling in informatika

G. Anton Kastrevc

Izvršni direktor sektorja Razvoj

Ga. Mojca Novak

Izvršna direktorica sektorja Kadri in organizacija

 

Direktorji:

 

G. Bojan Hrovatič

Direktor sektorja Logistika

Ga. Stanislava Kastelec

Direktorica sektorja Finance in direktorica sektorja Računovodstvo

G. Tomaž Kastelic

Direktor sektorja Proizvodnja

Dr. Nenad Savič

Direktor sektorja Kakovost

G. Marjan Jarc

Direktor sektorja Tehnologija in investicije

Vizitka podjetja

Ime podjetja: Adria Mobil, d.o.o.
Sedež: Straška cesta 50, 8000 Novo mesto, Slovenija
Telefonska številka (07) 39 37 100
Faks: (07) 39 37 200
E-poštni naslov (splošne informacije): info@adria-mobil.si
Šifra dejavnosti (SKD) 34.200; Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic
Matična številka družbe: 5479541
Davčna številka družbe: SI51439972
Osnovni kapital: 3.417.681 EUR
Generalna direktorica: Sonja Gole
Število zaposlenih (2017): 972

 

Informacija o poslovanju

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2016 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Nerevidirano polletno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za prvo polletje 2015 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2015 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Objava letnih in polletnih poročil

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2017 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2016 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Nerevidirano polletno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za prvo polletje 2015 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2015 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Nakup obveznic z oznako ADM2 na Ljubljanski borzi

15. maj 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., (v nadaljevanju: Adria Mobil ali družba) objavlja naslednje obvestilo:

Na podlagi sklepa uprave in s soglasjem nadzornega sveta bo družba Adria Mobil z dnem 16.05.2018 pričela z odkupom obveznic izdajatelja Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. z oznako ADM2 in številko ISIN SI0032103507 (v nadaljevanju: obveznice ADM2) na organiziranem trgu.

Družba bo obveznice ADM2 pridobivala s posli, sklenjenimi na Ljubljanski borzi, po vsakokratni tržni ceni do vključno dne 15.06.2018.

Po sklepu uprave in s soglasjem nadzornega sveta lahko družba v navedenem obdobju odkupi do 17.451 lotov obveznic ADM2, z nominalno vrednostjo obveznice v višini 666,66 EUR, kar skupaj predstavlja 72,71 odstotkov izdaje obveznic ADM2 v skupni nominalni vrednosti 11.633.883,66 EUR.

Družba je v obdobju od 21.03.2018 do 16.04.2018 odkupila 6.549 lotov obveznic ADM2.

20. marec 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., (v nadaljevanju: Adria Mobil ali družba) objavlja naslednje obvestilo:

Na podlagi sklepa uprave bo družba Adria Mobil z dnem 21.03.2018 pričela z odkupom obveznic izdajatelja Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. z oznako ADM2 in številko ISIN SI0032103507 (v nadaljevanju: obveznice ADM2) na organiziranem trgu.

Družba bo obveznice ADM2 pridobivala s posli, sklenjenimi na Ljubljanski borzi, po vsakokratni tržni ceni do vključno dne 16.04.2018.

Po sklepu uprave lahko družba v navedenem obdobju odkupi do 24.000 lotov obveznic ADM2, z nominalno vrednostjo obveznice v višini 833,33 EUR, kar skupaj predstavlja 100 odstotkov izdaje obveznic ADM2 v skupni nominalni vrednosti 19.999.920,00 EUR.

Družba na dan 20.03.2018 ni imela v lasti obveznic ADM2.

Kontaktni osebi za imetnike obveznic ADM2:

Stanislava Kastelec, direktorica sektorja Finance T: 07 39 37 120, E: stanislava.kastelec@adria-mobil.si

Gregor Gorše, specialist ekonomike T: 07 39 37 351; E: gregor.gorse@adria-mobil.si