Nazaj
03.11.2022

Razpis za delovno mesto INFORMATIK v sektorju Kontroling in informatika

Pogoji:

 • višješolska izobrazba tehnične smeri,
 • eno leto delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,
 • poznavanje odjemalskih operacijskih sistemov (Windows 10, Windows 11) in njihovo nameščanje, konfiguracija in administracija,
 • poznavanje Microsoft Office orodij (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • poznavanje Android operacijskega sistema,
 • poznavanje osnov informacijske varnosti in zaščite,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • organiziran pristop in samostojnost pri izvajanju del, natančnost, zanesljivost,
 • samoiniciativnost, kreativnost, 
 • komunikacijske sposobnosti ter pozitiven pristop do sodelavcev in strank.

Želena znanja glede na specifičnost dela:

 • poznavanje proizvodnih informacijskih sistemov in tehnologij,
 • poznavanje omrežnih tehnologij (LAN, WIFI) ter TCI/IP protokolov (DHCP, DNS, SNMP,…),
 • poznavanje skriptnega jezika PowerShell.

Kompetence po opisu delovnega mesta:

 • znanje in osebni razvoj, 
 • inovativnost in ustvarjalnost,
 • timsko delo in sodelovanje,
 • rezultatna naravnanost,
 • osebna zavzetost,
 • sistemsko razmišljanje,
 • komunikacijska odličnost,
 • upravljanje sprememb,
 • situacijska odzivnost,
 • osredotočenost na stranko,
 • usmerjenost v kakovost.

Vsebina dela:

- priprava računalniške opreme za sodelavce,

- skrb za programsko opremo,

- vodenje evidence IT opreme, skrb za dokumentacijo,

- skrb in vzdrževanje IKT opreme (tiskalniki, skenerji, videokonferenčni sistemi ,…),

- računalniška podpora sodelavcem – HelpDesk,

- skrb in vzdrževanje proizvodnih sistemov (čitalci črtnih kod, mobilni tiskalniki, računalniki pri strojih v proizvodnem procesu, …).

Kandidati, ki izpolnjujete pogoje objave, ponudbe pošljite na elektronski naslov branka.dajcman@adria-mobil.si  najkasneje do  11. novembra 2022.