Vse novice in dogodki

Prosto delovno mesto - VIŠJI INDUSTRIJSKI OBLIKOVALEC - sektor Razvoj, služba Predrazvoj

11.01.2019
Prosto delovno mesto - VIŠJI INDUSTRIJSKI OBLIKOVALEC - sektor Razvoj, služba Predrazvoj

P O G O J I :

 • univerzitetna ali visoka izobrazba s področja industrijskega oblikovanja ali druga ustrezna smer,
 • štiri leta delovnih izkušenj iz stroke,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • računalniška znanja – 3D programska oprema.

Kompetence po opisu delovnega mesta:

 • inovativnost in ustvarjalnost,
 • usmerjenost v kakovost,
 • osebna zavzetost,
 • sistemsko razmišljanje,
 • znanje in osebni razvoj,
 • timsko delo in sodelovanje,
 • rezultatna naravnanost,
 • motiviranje in spodbujanje,
 • komunikacijska odličnost,
 • upravljanje sprememb,
 • situacijska odzivnost,
 • pogajalske sposobnosti,
 • obvladovanje konfliktov
 • osredotočenost na stranko,
 • vodenje in coaching.

Dodatno želene kompetence:

 • Raziskovanje, priprava, oblikovanje in predstavitev oblikovnih rešitev v 2D in 3D formatu.
 • Hitra odzivnost in sposobnost skiciranja ter vizualizacije idej med brainstormingi, z namenom lažje komunikacije in pretoka idej med člani projektne skupine.
 • Sodelovanje z inženirji pri pripravi in vizualizaciji 3D rešitev in komuniciranje le-teh.
 • Sposobnost prikazati estetsko, emocionalno in funkcijsko vrednost predlaganih oblikovnih rešitev članom projektne skupine.

Poleg navedenega se od kandidata pričakuje natančno poznavanje programov:

 • Adobe Photoshop, Illustrator, In Design ali Premier;
 • 3D programska oprema (CREO, Maya, Solidworks ali Catia);
 • Aktivno sodelovanje pri pripravi maket in prototipov;
 • Microsoft Word, Excel & Power Point;
 • Urejanje fotografij in videov.

Opis dela:

Priprava oblikovnih rešitev produktov

Prijave s CV-jem in portfeljem referenčnih projektov pošljite na elektronski naslov branka.dajcman@adria-mobil.si  najkasneje do 31. 1. 2019.


Vse novice in dogodki