Vse novice in dogodki

Prosto delovno mesto - ODGOVORNI PROJEKTANT – sektor Razvoj

10.05.2019
Prosto delovno mesto - ODGOVORNI PROJEKTANT – sektor Razvoj

Pogoji :

 • univerzitetna ali visoka izobrazba elektro, lesarske ali strojne smeri,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • računalniška znanja (Win.,Office, internet),
 • poznavanje katerega koli CAD okolja (Creo, SolidWorks, Catia, NX, Autocad,…).

Želene kompetence:

 • tri leta delovnih izkušenj iz stroke,
 • računalniška znanja (CAD CAM, CREO).

Kompetence po opisu delovnega mesta:

 • osebna zavzetost,
 • sistemsko razmišljanje,
 • znanje in osebni razvoj,
 • inovativnost in ustvarjalnost,
 • timsko delo in sodelovanje,
 • rezultatna naravnanost,
 • motiviranje in spodbujanje,
 • komunikacijska odličnost,
 • upravljanje sprememb,
 • situacijska odzivnost,
 • obvladovanje konfliktov,
 • osredotočenost na stranko,
 • usmerjenost v kakovost.

Opis dela:

RAZVOJ in PRIPRAVA tehnične dokumentacije:

 • razvoj novih elementov,
 • projektiranje sklopov,
 • sestava kosovnice,
 • pretežno delo z računalnikom (Creo, UPRO),

Prijave pošljite na elektronski naslov branka.dajcman@adria-mobil.si najkasneje do 17. 5. 2019.

Sektor Kadri in organizacija


Vse novice in dogodki