Nazaj
01.06.2021

DELOVNO MESTO: Strokovnjak za informatiko - sektor Kontroling in informatika

P O G O J I :

 • univerzitetna ali visoka izobrazba tehnične ali druge ustrezne smeri (prednostno elektrotehnika, informatika),
 • aktivno znanje angleškega jezika, 
 • računalniška znanja (word, excel, internet),
 • vsaj tri leta delovnih izkušenj – primerljivih z opisanimi v objavi.

Pričakovana znanja glede na specifičnost dela:

 • odlično poznavanje principov in dobrih praks razvoja native (Android) mobilnih aplikacij,
 • odlično poznavanje integracijskih principov in tehnologij (REST FULL API),
 • poznavanje razvoja in okvirjev proizvodnih Android naprav, 
 • samoiniciativnost, proaktivnost in zmožnost samostojnega dela,
 • poznavanje zakonitosti projektnega dela,
 • natančnost.

Kompetence po opisu delovnega mesta:

 • znanje in osebni razvoj, 
 • inovativnost in ustvarjalnost,
 • timsko delo in sodelovanje,
 • rezultatna naravnanost,
 • osebna zavzetost,
 • sistemsko razmišljanje,
 • komunikacijska odličnost,
 • upravljanje sprememb,
 • situacijska odzivnost,
 • osredotočenost na stranko,
 • usmerjenost v kakovost.

Vsebina dela:

 •  razvoj, implementacija ter vzdrževanje sodobnih mobilnih aplikacij,
 •  sodelovanje pri načrtovanju arhitekture mobilnih aplikacij,
 •  spremljanje in implementacija novih trendov in tehnologij na področju razvoja mobilnih aplikacij,
 •  programiranje v razvojnem okolju Android Studio in jezikih Java ali Kotlin,
 •  razvoj web servisov,
 •  vzdrževanje in podpora obstoječih Android aplikacij,
 •  razvoj Android aplikacij na proizvodnih Android napravah.

Kandidati, ki izpolnjujete pogoje objave, ponudbe pošljite na elektronski naslov branka.dajcman@adria-mobil.si  najkasneje

 do  5. 6. 2021.