Nazaj
07.07.2021

DELOVNO MESTO: specialist kakovosti - sektor Kakovost

P O G O J I :

 • univerzitetna ali visoka izobrazba tehnične ali upravno organizacijske smeri,
 • aktivno znanje angleškega jezika, 
 • računalniška znanja (word, excel, internet),
 • vsaj tri leta delovnih izkušenj – primerljivih z opisanimi v objavi.

Pričakovana znanja glede na specifičnost dela, ki obsega tri področja:

 • sistem vodenja kakovosti,
 • analitika kakovosti,
 • sistem kontrole kakovosti.

Na področju sistema vodenja kakovosti (50 % časa) pričakujemo:

 • izkušnje z implementacijo, vzdrževanjem in izboljševanjem sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem (ISO 9001 in ISO 14001),
 • kreiranje, obvladovanje in vzdrževanje sistemske dokumentacije,
 • izvajanje notranjih presoj ter usmerjanje izvajanja sistemskih ukrepov za odpravo neskladnosti,
 • koordinacijo izvedbe zunanjih presoj sistema vodenja kakovosti  in sistema ravnanja z okoljem,
 • koordinacijo izvedbe presoj kupcev  in homologacijskih organov,
 • razumevanje delovanja sistema vodenja kakovosti  in sistema ravnanja z okoljem v velikih organizacijah (prednost), 
 • izkušnje z modeliranjem procesov (prednost).

Na področju analitike kakovosti (25 % časa) pričakujemo:

 • znanje uporabe različnih analitičnih metod,
 • izvajanje statistične obdelava podatkov (SPC),
 • vizualizacijo ugotovitev ter izdelavo kompleksnejših poročil,
 • veščine prenosa ugotovitev med uporabnike.

Na področju kontrole kakovosti (25 % časa) pričakujemo:

 • poznavanje in uporabo orodij kakovosti,
 • znanje izdelave kompletne kontrolne dokumentacije za proizvodnjo, 
 • izdelavo kontrolnih planov,
 • izvedbo presoj delovnih mest, procesov in produktov,
 • usposabljanje kontrolorjev  ter uvajanje novih kontrolnih metod, 
 • vizualizacijo ugotovitev in animacijo izvajalcev,
 • izvajanje presoj dobaviteljev (prednost),
 • izkušnje iz avtomobilske industrije (prednost).

Kompetence po opisu delovnega mesta:

 • znanje in osebni razvoj, 
 • inovativnost in ustvarjalnost,
 • timsko delo in sodelovanje,
 • rezultatna naravnanost,
 • motiviranje in spodbujanje,
 • osebna zavzetost,
 • sistemsko razmišljanje,
 • komunikacijska odličnost,
 • pogajalske sposobnosti,
 • obvladovanje konfliktov,
 • upravljanje sprememb,
 • situacijska odzivnost,
 • osredotočenost na stranko,
 • usmerjenost v kakovost.

Vloga delovnega mesta:

zagotavljanje sistemskega obvladovanja kakovosti in poslovne odličnosti.

 

Kandidati, ki izpolnjujete pogoje objave, ponudbe pošljite do 15. 7. 2021  na elektronski naslov branka.dajcman@adria-mobil.si.