Nazaj
06.01.2021

DELOVNO MESTO: razvojni projektant - sektor Razvoj

Pogoji:

 • univerzitetna ali visoka izobrazba (tehnične smeri),
 • aktivno znanje angleškega jezika, 
 • analitične veščine in zmožnost strateškega razmišljanja,
 • natančnost in organiziranost pri delu,
 • poznavanje kateregakoli ERP sistema,
 • poznavanje kateregakoli PLM/PDM okolja.

 

Želene kompetence:

 • štiri leta delovnih izkušenj iz stroke, 
 • poznavanje kateregakoli CAD okolja (Creo, SolidWorks, Catia, NX,…),
 • poznavanje ISO 9001 in 14001,
 • izkušnje in poznavanje sodobnih praks za informatizacijo in digitalizacijo poslovnih/razvojnih procesov,
 • poznavanje dela z bazami podatkov.

 

Kompetence po opisu delovnega mesta:

 • sistemsko razmišljanje, 
 • osebna zavzetost,
 • znanje in osebni razvoj, 
 • inovativnost in ustvarjalnost,
 • timsko delo in sodelovanje,
 • rezultanta naravnanost,
 • motiviranje in spodbujanje,
 • komunikacijska odličnost,
 • upravljanje sprememb,
 • situacijska odzivnost,
 • pogajalske sposobnosti,
 • obvladovanje konfliktov,
 • osredotočenost na stranko,
 • usmerjenost v kakovost.

 

Opis dela:

Analize in optimizacija procesov:

 • priprava in izdelava analiz,
 • optimizacija razvojnih procesov, 
 • digitalizacija razvojnih procesov,
 • spremljanje in kreiranje novosti internega ERP in PDM,
 • sodelovanje pri razvoju, 
 • tesno sodelovanje z ostalimi oddelki znotraj podjetja.

Prijave pošljite na elektronski naslov branka.dajcman@adria-mobil.si  najkasneje do 15. 1. 2021.