Vse novice in dogodki

Delovno mesto: Projektni koordinator

19.10.2018
Delovno mesto: Projektni koordinator

Sektor Kadri in organizacija objavlja delovno mesto PROJEKTNI KOORDINATOR – sektor Tehnologije in investicij.


Sektor Kadri in organizacija

O   B   J   A   V   L   J   A

delovno  mesto

PROJEKTNI KOORDINATOR – sektor Tehnologije in investicije      

P O G O J I :

 • univerzitetna ali visoka izobrazba gradbene smeri,
 • vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju gradbeništva,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • računalniška znanja.

Kompetence po opisu delovnega mesta:

 • osebna zavzetost,
 • sistemsko razmišljanje,
 • znanje in osebni razvoj,
 • inovativnost in ustvarjalnost,
 • timsko delo in sodelovanje,
 • rezultatna naravnanost,
 • motiviranje in spodbujanje,
 • komunikacijska odličnost,
 • upravljanje sprememb,
 • situacijska odzivnost,
 • pogajalske sposobnosti,
 • obvladovanje konfliktov
 • osredotočenost na stranko,
 • usmerjenost v kakovost.

Dodatno želene kompetence:

 • strokovni izpit za gradbeno stroko
 • urejenost in poslovno vedenje. 


Opis dela: vodenje in koordiniranje projektov na področju gradnje in vzdrževanja objektov.

Prijave pošljite na elektronski naslov branka.dajcman@adria-mobil.si  najkasneje do 5. 11. 2018.


Vse novice in dogodki