Vse novice in dogodki

Adria Mobil aktivno v evropski projekt reciklaže

31.08.2018
Adria Mobil aktivno v evropski projekt reciklaže

Od letošnjega julija je Adria Mobil aktivno pristopila k novemu evropskemu projektu preoblikovanja plastične embalaže in časopisnega papirja v nove visokotehnološke izdelke za avtomobilsko, embalažno in gradbeno industrijo. Gre za projekt CEPLAFIB, ki ga financira Evropska komisija in, ki v tem kontekstu sledi modelu krožnega gospodarstva. Ključni cilj projekta je zvišati stopnjo recikliranja odpadnih produktov za 40 % ter hkrati za prav toliko zmanjšati emisije toplogrednih plinov.  

Za ta projekt, ki bo trajal do leta 2021 je pridobljenih 1,8 milijona evrov evropskih sredstev, vanj pa je vključenih šest partnerjev iz štirih evropskih držav, in sicer: družbe Adria Mobil, Omaplast  in Tecos iz Slovenije, Aitiip  iz Španije, Ecopulp  s Finske in ITB inštitut  s Poljske. Slovenski koordinator projekta je celjski Razvojni center orodjarstva Tecos, ki bo skupaj s španskim tehnološkim centrom Aitiip opredelil najboljše kompozitne formulacije za izdelavo končnih prototipnih izdelkov tako za  avtomobilski kot embalažni sektor. Slovenski Omaplast nastopa v projektu kot glavni partner za  vzpostavitev reciklažne proizvodne linje za predelavo odpadne plastike v tehnične polimerne granulate, finski  Ecopulp pa za regeneracijo celuloznih vlaken iz odpadnega časopisnega papirja. Adria Mobil nastopa v projektu  kot končni uporabnik novo razvitega materiala za različne aplikacije v notranji opremi avtodomov, medtem ko bo poljski ITB - Inštitut za gradbeništvo -  izhodne reciklirane materiale poskušal uveljaviti v gradbeništvu.

In zakaj je to pomembno? Že zato, ker smo  prebivalci Evropske unije samo v lanskem letu proizvedli približno 25 milijonov ton odpadne plastike, od tega je bilo recikliranih le slabih 30 % te plastike. Da so ustrezni postopki zbiranja, sortiranja in upravljanja z odpadnimi plastičnimi tokovi pogoj recikliranja, je znano, globlji izziv pa je najti možnost, kako in kje reciklirane materiale učinkovito stroškovno izkoristiti. In prav projekt CEPLAFIB, v katerega je aktivno vključena tudi Adria Mobil, ponuja nekaj odgovorov na omenjene izzive. 


Vse novice in dogodki